Logg inn
Norsk English
 
 
Bilder
Kart

Femunden

Reiseplanlegger
Femunden er den tredje største innsjøen i Norge og den største som ikke er regulert. Sjøen var nest størst frem til 1957 da Røssvatnet ble regulert. Den ligger hovedsakelig i Engerdal kommune i Hedmark fylke. Den nordlige delen av innsjøen ligger i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke. Femunden har et areal på 203,5 km², ligger 662 moh. og er 153 meter dyp. Den har utløp i begge ender. I sør har Femunden utløp til Gløta som lengre ned i vassdraget blir til Femundselva. Denne elva bærer navnet Trysilelva når den kommer inn i Trysil kommune. I nord er det forbindelse til Glommavassdraget. Gjennom restaurerte tømmerrenner fra 1700-tallet er det utløp mot Feragen og Håelva som igjen ender i Glåma ved Røros.

Innsjøen har ørret og en god bestand av sik. Innsjøen trafikkeres i turistsesongen av Femund ll med anløp i Femundsenden (sør), Buvika, Elgå, Revlingen, Jonasvollen, Haugen, Femundshytta, Røa og Synnervika (nord). Det er bussforbindelse mellom Synnervika og Røros. Det er også bussforbindelse mellom Femundsenden og Trysil.

Femundsvassdraget inkludert Femunden er vernet mot vannkraftutbygging.

Kilde: wikipedia.org
Juridisk
Vilkår
Kai Morten Thorkildsen ENK © 2012-2020
Org.nr. NO 997 927 222