Logg inn
Norsk English
 
 
Bilder
Kart

Børgefjell Nasjonalpark

Reiseplanlegger
Børgefjell nasjonalpark er en norsk nasjonalpark beliggende i et alpint høyfjellsområde i grenseområdet mellom Nordland og Nord-Trøndelag; inn til svenskegrensen.

Landskapet i parken ligger mellom 270 og 1699 moh. Landskapet i parken faller naturlig i tre deler: I vest er en fjellkjede med blant annet Kvigtinden (1699 moh), som er det høyeste punktet i parken. I øst finnes et annet fjellområde med vegetasjonsløs ur og slake linjer. Mellom disse to fjellpartiene ligger et lavere område med flere sjøer og vann. De største vatna er Simskardvatnet og Orrevatnet. Vassdragene Jengelvassdraget, Vefsna og Namsen har sitt utspring herfra.

Børgefjell er grenseområde mellom arktisk fauna og den sørligere, med nord-sør grense for endel dyre- og fuglearter. Fjellvåk, snøugle og kongeørn hekker her. I tillegg til den truede fjellreven, som har et av sine beste biotoper i Norge nettopp her, finner man også ynglende jerv og gaupe.

I 1932 innstilte Den norske turistforening på at Børgefjell skulle bevares som villmark, og derved som hytte- og markeringsfri sone. Det er imidlertid et stinett her. Parken har gode muligheter for fiske, og for jakt.

Kilde: wikipedia.org
Juridisk
Vilkår
Kai Morten Thorkildsen ENK © 2012-2020
Org.nr. NO 997 927 222