Logg inn
Norsk English
 
 
Bilder
Kart

Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark

Reiseplanlegger
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Nord-Trøndelag; inn til svenskegrensen.

Man kan grovt sett si at nasjonalparken avgrenses av Verdalen i sør, Sverige og Lierne i øst, Grong i nord og Snåsa i vest. Lierne nasjonalpark ligger litt lengre øst, i sin helhet i Lierne kommunes østlgie del. Norges geografiske midtpunkt ligger i parken.

Parken består av to nesten adskilte områder. Det sørlige området rundt Skjækerhatten og de øvrige Skjækerfjella byr på frodige daler og topper opp mot 1 000-1 100 moh; I det nordlige/østlige området ligger Blåfjella i øst med flere tette topper, blant annet Midtiklumpen (1333 moh) som er parkens høyeste fjell; og det karrige nordlige området rundt Gressåmoen, Almedalen og Bukvassfjellet.

Nasjonalparken har tilhold for 28 arter av pattedyr. Den er yngleområde for fjellrev, og det finnes også bjørn, jerv og gaupe her. Jerven er den sørlige bestanden av den skandinaviske stammen. I alt er det registrert 28 pattedyrarter her. Småspove kan ofte sees på myrene i parken. Flere av fugleartene står på rødlista.

Kilde: wikipedia.org
Juridisk
Vilkår
Kai Morten Thorkildsen ENK © 2012-2020
Org.nr. NO 997 927 222