Logg inn
Norsk English
 
 
Bilder
Kart

Lierne Nasjonalpark

Reiseplanlegger
Lierne nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Nord-Trøndelag; ved svenskegrensen.

Landskapet i parken er preget av moreneavsetninger og løsmasser fra bresmeltinga etter siste istid: rogenmorener, drumliner, eskere, spylerenner og israndsavsetninger. Den høyeste toppen er Hestkjøltoppen (1390 moh.) i Hestkjølplatået, som også omfatter Merrafjellet (1266 moh). Parken rommer mange våtmarksområder med myrer og beskjeden skogvekst.

Fjellreven lever og yngler her, og de store rovdyrene jerv, gaupe og bjørn lever her. De profitterer på parkens store utstrekning og uberørte karakter. Innen fuglelivet er det særlig våtmarksfugler som vadere, ender og lommer som trives i parken. Her finnes også svømmesnipe, myrsnipe, boltit, fjelljo, samt kongeørn. Det er godt fiske i flere av vannene i området, med svært mye ørret.

Parken er ikke tilrettelagt for fotturisme med stier og turisthytter. Det er fjellstyreeide hytter både inne i og utenfor parken.

Kilde: wikipedia.org
Juridisk
Vilkår
Kai Morten Thorkildsen ENK © 2012-2020
Org.nr. NO 997 927 222