Logg inn
Norsk English
 
 
Bilder
Kart
>
<

Flå

Reiseplanlegger
Flå er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord til Sør-Aurdal, i øst til Ringerike, i sør til Krødsherad og Sigdal, i vest til Nore og Uvdal, og i nordvest til Nes.

Den store attraksjonen i Flå er Bjørneparken, tidligere Vassfaret Bjørnepark, som ligger på Vikberget i Flå sentrum. Parken er åpen hele året og har bjørner, elg, rådyr, ulv, rev, gaupe og flere dyr som barn kan klappe, samt flere eldre hus fra setrer og plasser i Flå.

Vassfaret er en skog- og fjelldal mellom Hallingdal og Valdres. Den er tre mil lang med store vann, elver og bekker, bratte dalsider med snaufjell, setrer og rester etter mange boplasser og fløtingsanlegg. Fra Veneli går det turstier inn i området. I Vassfaret er det merket flere stier, og Vassfaret natursti og Veneli fjellskog- og kultursti har informasjonsplakater. Informasjonshefte over skogstiene i Flå samt eget turkart for Flå selges i forretningene, bensinstasjonene og på informasjonskontoret.

Vinterstid kjøres det vanligvis opp skiløyper Blåfjell-Veneli-Sørbølseter, Sørstølen-Øyvatn og fra Flenten-Gråfjell-Høgevarde. Løypene er tilknyttet Eventyrløypene, de sammenhengende skiløypene langs hele Hallingdal. Lysløypa, med start på idrettsplassen, er et annet alternativ. Fiskemulighetene er gode og det er mange fine badeplasser langs Krøderen, Hallingdalselva og i fjellvannene.

Kilde: wikipedia.org
Juridisk
Vilkår
Kai Morten Thorkildsen ENK © 2012-2020
Org.nr. NO 997 927 222