Logg inn
Norsk English
 
 
Bilder
Kart

Gamle Aker Kirke

Reiseplanlegger
Gamle Aker kirke er den eldste stående bygningen i det nåværende Oslo. Den har adresse Akersbakken 26 og ligger ved Telthusbakken, for enden av Akersveien, og er i dag sognekirke for Gamle Aker menighet (opprettet i 1861). Stilistisk er den nært beslektet med Ringsaker kirke, Nikolaikirken på Gran og Domkirkeruinene på Hamar som i dag befinner under vernebygget på domkirkeodden. Forbildet for de nevnte kirkene inkl. Gamle Aker kirke var Hallvardskatedralen i Gamlebyen.

Aker kirke er nevnt i 1080 som fylkeskirke for Vingulmark. Oslo Byleksikon mener at dette er dagens kirke, og at den kan være bygd av kong Olav Kyrre. Andre kilder daterer kirken til første del av 1100-tallet. Stilhistoriske kriterier tilsier at dagens Gamle Aker kirke ble påbegynt tidligst på begynnelsen av 1100-tallet. Kirken det vises til i 1080 var etter alt å dømme en (tre)kirke som sto på stedet før dagens kirke ble reist.
Kilde: wikipedia.org
Juridisk
Vilkår
Kai Morten Thorkildsen ENK © 2012-2021
Org.nr. NO 997 927 222